Zadnji dodani
Novice

Pravila naročanja

PREPROSTO NAROČANJE

Spletna trgovina - www.conrad-celje.si 
Vaše naročilo pa lahko vsak dan v letu, 24 ur na dan, oddate v naši spletni trgovini. Hkrati se lahko prijavite na naše spletne novice in prejemali boste najnovejše ponudbe, ki jih ni v katalogu. 
Naročilo lahko pošljete tudi neposredno na: conrad@edicom.si

 

Pogodba je sklenjena, ko prodajalec prejme naročilo, razen če prodajalec kupca, takoj ko je mogoče obvesti, da določenega blaga ni na razpolago ali ga, takoj ko je mogoče, obvesti, da ne sprejema naročila (obstoječi dolgovi, mladoletnost, ...).  Kupec lahko prekliče naročilo na način iz prvega stavka tega člena.

  

 DOBAVA

Prodajalec dobavi naročeno blago v celoti ali v delnih dobavah. Rok za dobavo znaša do 14 dni delovnih dni od prejema naročila, oziroma največ 3 mesece. Prodajalec blago dobavi, če je na razpolago. Če prodajalec v roku 3 mesecev blaga ne more dobaviti, je pogodba razvezana. Prodajalec ne odgovarja, če blaga ni mogel dobaviti. Prodajalec kupca, takoj ko je mogoče, obvesti o dobavi blaga, za katero ne velja 15 dnevni rok, kot tudi o tem, da je pogodba razvezana. Strošek pošiljanja blaga je po ceniku, ne glede na število dobav iz enega naročila, kar ne velja, če je bilo blago vrnjeno in ponovno poslano zaradi razlogov na strani kupca. Prodajalec pošiljki priloži račun in druge dokumente (garancijski list, navodilo za uporabo, ...), če je s predpisom tako določeno, razen če je kupec listine že prejel. Dejanja ob dobavi, prevzemu blaga lahko za kupca opravi kdorkoli, ki živi na označenem naslovu.

 

 ODGOVORNOST PRODAJALCA

Prodajalec odgovarja za napake izdelka in za obveznosti iz garancije v skladu z zakonom. Garancijski pogoji so razvidni iz garancijskega lista, ki ga kupec prejme ob dobavi blaga. Garancija velja eno leto, šteto od izročitve blaga. Servis na podlagi uveljavljanja garancije opravlja prodajalec sam oz. izdelek posreduje v servis dobavitelju in/oz. pooblaščenemu serviserju. Prodajalec ni dolžan računati s posebnimi potrebami kupca glede uporabe blaga in ne odgovarja za nastalo škodo, zaradi nemožnosti uporabe blaga. Prodajalec v svojih evidencah hrani podatke o posameznem nakupu vsakega kupca. Kupec lahko do svojih podatkov dostopa na podlagi pisne zahteve.

  

 

PRAVICE KUPCA

Kupec lahko v 14 dneh od dneva, ko je prejel blago, sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Ta rok je izjemoma daljši, če kupec ob dostavi blaga še ni prejel podatkov, za katere ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov Ur. L št 14/2003, čl. 43b – 43č) določa, da morajo biti kupcu obvezno izročeni na trajnem nosilcu - kupec lahko v tem primeru odstopi od pogodbe v 14 dneh od prejema obveznih podatkov, vendar najkasneje v treh mesecih od prejema blaga. Sporočilo je pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. Kupec vrne blago, nepoškodovano in v nespremenjeni količini v 30 dneh po obvestilu o odstopu, razen če kupec ni kriv, da je blago uničeno, pokvarjeno ali izgubljeno. Prodajalec najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrne že opravljena plačila, v nasprotnem primeru dolguje posebno kazen - desetino prejetih plačil za vsakih 30 dni zamude. Strošek pošiljanja nosi kupec. Če je kupec neupravičeno vrnil blago, prodajalec poskrbi za hrambo blaga, kupec pa povrne nastale stroške.

Kupec vrne blago v originalni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo na naslov: Edicom, d.o.o., Prijateljeva ulica 12, 3230 Šentjur.

Izjave, pripombe ali ugovore, ki se tičejo oglaševanja ali pogodbe, sporoči kupec na naslov: Edicom, d.o.o., Prijateljeva ulica 12, 3230 Šentjur ali mail: info@edicom.si

 

 OPIS TEHNIČNIH KORAKOV, KI VODIJO DO SKLENITVE POGODBE

1. Izdelke lahko naročite na naslednje načine:

·                     Vpis kataloške številke izdelka, ki je označena v katalogu, v polje Ročni vnos naročila

·               S pritiskom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« izdelek položite v nakupovalno košarico

·               S tem nakup še ni končan

2. V košarici lahko spreminjate število izdelkov, ki jih želite naročite, izdelke dodajate ali brišete iz košarice, izpraznite celotno košarico in seveda nadaljujete z nakupom s pritiskom na gumb »NA BLAGAJNO«. S tem nakup še ni končan.

3. Na naslednji strani izberete na kateri naslov želite prejeti vaše naročilo. Paket lahko prejmete tudi na drugi naslov od tistega kjer živite in kamor prejemate kataloge.

4. Spodaj še izberete želen način dostave in način plačila, ki Vam najbolj ugaja in nadaljujte nakup s pritiskom na gumb »NAPREJ«. S tem nakup še ni končan.

5. V zadnjem koraku, »POTRDITEV«, še enkrat preverite pravilnost vaših osebnih podatkov, izbranih izdelkov in načinov plačila ter dostave.

6. Sedaj lahko vpišete tudi kakšno opombo oziroma pomemben podatek za dostavo in naročilo.

7. S pritiskom na gumb »NAKUP« potrdite podatke in naročilo bo posredovano v naš zbirni center za naročila.

8. HVALA ZA VAŠ NAKUP! Nakup je zaključen. V primeru, da se ta stran ne pojavi, naročilo ni bilo pravilno oddano.

9. V primeru, da ste vpisali vaš elektronski poštni naslov, Vam bomo poslali potrdilo o naročilu po elektronski poti.

10. Spremembe in popravke naročila ali naslova ter plačila lahko sporočite na conrad@edicom.si ali na telefonsko številko 051 38 48 11.